Oczyszczalnia bezprądowa ze złożem biofiltracyjnym typu Argo

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Argo przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych. Oczyszczalnie działają w technologii złoża biofiltracyjnego (tzw. złoża zraszanego).

 

 

Zbiorniki wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości i charakteryzują się dużą odpornością na promieniowanie UV oraz obciążenia. W skład oczyszczalni wchodzi: osadnik wstępny – wyposażony w filtr na wylocie zabezpieczający przed przedostawaniem się części stałych oraz w reaktor – wyposażony w złoże biofiltracyjne, jest to aktywna część oczyszczalni w której zachodzi proces nitryfikacji.

Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego, w którym następuje ich sklarowanie, tj. oddzielenie zawiesiny opadalnej, która sedymentuje na dno zbiornika, oraz pływającej, która tworzy kożuch. Ścieki ze środkowej strefy, pozbawione zawiesin przepływają grawitacyjnie dalej, przez dodatkowy trwały filtr mechaniczny. Sklarowane ścieki są w reaktorze rozprowadzane równomiernie na powierzchni złoża biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwóch warstw materiału filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone są strefą wentylacyjną, w której następuje napowietrzanie oczyszczanych ścieków.

Pełnobiologiczna, bezprądowa oczyszczalnia ścieków typu Argo odznacza się innowacyjną technologią. Została również nagrodzona przez Ministra Środowiska.

Produkt ten wyróżnia się:

  • zerowym zużyciem prądu;
  • brakiem części ruchomych;
  • wywozem osadu raz na rok;
  • odporność na nierównomierny dopływ ścieków,
  • prostą obsługa;
  • niskimi kosztami eksploatacyjnymi;
  • dwuletnią gwarancją producenta na oczyszczalnię z wyposażeniem.

 

 

Jakość oczyszczonych ścieków potwierdzona została certyfikatem CE w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2013. Pozwala to na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu oraz umożliwia ubieganie się o dofinansowanie na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków min. z WFOŚiGW.

 

Oczyszczalnia w technologii osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego typu NV Oczyszczalnia w technologii SBR typu one2clean Oczyszczalnia w technologii tarczowych złóż biologicznych typu BioDisc