Dokumentacja projektowa oczyszczalnie przydomowe

dokumentacja_projektowa_miniaturkaW zakresie dokumentacji projektowej oferujemy:
– fachowe doradztwo w zakresie doboru najlepszej technologii oczyszczania ścieków,
– przygotowanie operatów wodno-prawnych w przypadku oprowadzania ścieków do cieku wodnego lub gruntu,
– uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
– analizę warunków gruntowo-wodnych wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji geologicznej,
– załatwianie wszelkich niezbędnych formalności, zgłoszeń i pozwoleń związanych z budową urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
– wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, przyłączy  wodno – kanalizacyjnych etc.

 

 

Ponadto dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) oferujemy:

  • Pomoc prawną i możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej zamówień publicznych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • Przeprowadzenie procesu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni, oczyszczalni dla szkół oraz pozostałych budynków publicznych.
  • Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej inwestycji wodno-kanalizacyjnych, szczególnie przydomowych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem wymogów jednostek zewnętrznych udzielających wsparcia finansowego.
  • Opracowanie planów, koncepcji, analiz i programów związanych z ochroną środowiska w szczególności wód i gleby.

 

 Nasze przykładowe realizacje projektowe dla samorządów:

Urząd Gminy Karniewo: 2011 rok – 165 szt.
Urząd Gminy Krzynowłoga Mała: 2011/2012 rok – 1 szt. kontenerowa 7,5 m3/d
Urząd Gminy Turek: 2012 rok – 234 szt.
Urząd Gminy Liniewo: 2012 rok – 110 szt.
Urząd Gminy Parchowo: 2012 rok – 50 szt.
Urząd Gminy Szydłowo: 2012 rok – 46 szt.
Urząd Gminy Tuczępy: 2013 rok – 144 szt.
Urząd Gminy Stolno: 2013 rok – 100 szt.
Urząd Gminy Ostrowice: 2013 rok – 113 szt.
Urząd Gminy Raków: 2014 rok – 75 szt.
Urząd Gminy Czarnocin: 2014 rok – 62 szt.
Urząd Gminy Sianów: 2014 rok – 140 szt.
Urząd Gminy Gzy: 2015 rok – 117 szt.
Urząd Gminy Czastary: 2015 rok – 104 szt.
Urząd Gminy Kamionka: 2015/2016 rok – 239 szt.
Urząd Gminy Gozdowo: 2015/2016 rok – 117 szt.
Urząd Gminy Krzyżanów: 2016 rok – 177 szt.
Urząd Gminy Ułęż: 2016 rok – 35 szt.
Urząd Gminy Garbów: 2016 rok – 145 szt.
Urząd Gminy Wierzbica: 2016 rok – 101 szt.
 

W 2013 roku uczestniczyliśmy również w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Koncepcja Gospodarki Wodno-Ściekowej

pgnPlan Gospodarki Niskoemisyjnej