O firmie

 

Firma Kan-Eko jest młodym rozwijającym się mikroprzedsiębiorstwem, powstałym w 2011 roku. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej

a fascynacja tematami ekologicznymi zrodziła się już w czasach szkoły średniej.

Bodźcem do założenia działalności była chęć decydowania o własnym losie i potrzeba zaoferowania rozwiązań wpływających na poprawę jakości naszego

życia i naszych dzieci.

Staramy się aby oferowane przez naszą firmę produkty i usługi pozostawały w jak największym stopniu w równowadze z otaczającym nas Środowiskiem

Naturalnym.

Znajdziecie tutaj Państwo szereg rozwiązań, które można zastosować w swoim gospodarstwie domowym. Głównie dotyczą one ochrony lokalnych zasobów

wodnych i gleb przed nadmierną degradacją – przydomowe oczyszczalnie ścieków, ProBio Emy.

Dodatkowo oferta nasza obejmuje usługi związane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji dotyczącej przdomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy

wodno – kanalizacyjnych oraz z pracami ziemnymi wykonywanymi przy użyciu minikoparki i koparko-ładowarki.

Odbiorcami naszych usług są zarówno klienci indywidualni jak i jednostki samorządu terytorialnego.

Zapewniamy o swojej rzetelności i fachowym doradztwie a także o gwarantowanej jakości oferowanych produktów i usług.