Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

Oczyszczalnie przydomowe (zwane potocznie szambami ekologicznymi) są kompaktowymi urządzeniami mogącymi w pełni rozwiązać problemy gospodarki ściekowej na Państwa działce. Budowa tychże urządzeń pozwala zmniejszyć koszty związane z eksploatacją zbiornika bezodpływowego na ścieki (szamba).

Starając się sprostać Państwa oczekiwaniom, oferujemy kilka rodzai przydomowych oczyszczalni ścieków:

 

 

Oczyszczalnia w technologii osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego typu NV

Oczyszczalnia bezprądowa ze złożem biofiltracyjnym typu ARGO

 

 

Oczyszczalnia w technologii tarczowych złóż biologicznych typu BioDisc

Oczyszczalnia w technologii SBR typu one2clean

 

W celu wspomagania lub prowadzenia procesu oczyszczania zalecamy zastosowanie naturalnej metody KWADRANT – EkosystEM, pozwalającej na zoptymalizowanie procesu oczyszczania.

 

Dofinansowanie PBOŚ
  W celu ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW należy złożyć wniosek w banku, który ma podpisaną umowę o współpracy (http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php). Wniosek zawiera Państwa dane oraz dokumentację sporządzoną przez naszą firmę tj. projekt…