Oczyszczalnia w technologii osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego typu NV

 

Hybrydowa technologia pozwala osiągnąć oczyszczalni NV około 98% redukcji zanieczyszczeń BZT5. Oczyszczalnia ścieków NV posiada znak CE, a tym samym spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2013. Jest to podstawowe kryterium, aby otrzymać dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ponadto oczyszczalnię wyróżnia prostota budowy oraz działania. Przydomowa oczyszczalnia NV nie posiada ani ruchomych elementów, ani automatyki. Jedynym elementem elektrycznym jest dmuchawa dostarczająca powietrze do układu. Wiąże się to bezpośrednio z bezawaryjnością i minimalnym stopniem obsługi urządzenia.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV swą wytrzymałość zawdzięczają materiałowi GRP- żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Metoda wykonania jako monolitu zapewnia nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie.

Przydomowe oczyszczalnie NV zbudowane są z dwóch komór znajdujących się wewnątrz jednego zbiornika. Pełnią one funkcje bioreaktora i osadnika wtórnego.

Wyeliminowanie z układu technologicznego osadnika wstępnego w którym zachodzą beztlenowe procesy, odpowiedzialne za powstawanie uciążliwych dla użytkownika odorów, gwarantuje bezzapachową pracę oczyszczalni NV.

Oczyszczalnia ścieków NV pracuje w połączonych technologiach osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego. Metoda osadu czynnego od lat jest wykorzystywana w oczyszczalniach ścieków i gwarantuje bardzo wysoką redukcję zanieczyszczeń. Natomiast technologia złoża biologicznego zapewnia wysoką, stabilną pracę w trudnych warunkach (nierównomierny dopływ ścieków lub ich chwilowy brak np. w okresach urlopu) Urządzenie działa w technologii, która gwarantuje usuwanie ze ścieków bytowych zanieczyszczeń mineralnych oraz organicznych.

 

Biologiczno - mechaniczna oczyszczalnia ścieków bez osadnika wstępnego

Biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków bez osadnika wstępnego

 

Ścieki wpływają do komory wewnętrznej, gdzie są napowietrzane przez powietrze dostarczane za pomocą dmuchawy membranowej. Powietrze spełnia tu podwójną funkcję, dostarcza tlen mikroorganizmom umożliwiając im tym samym namnażanie się, a unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza powodują mieszanie się ścieków. W komorze napowietrzania dzięki pracy osadu czynnego i złoża biologicznego następuje oczyszczanie ścieków, a opadające na dno cząsteczki stałe są ponownie podrywane ku górze przez powietrze. Z komory wewnętrznej osad czynny trafia do komory zewnętrznej (sadnika wtórnego), gdzie sedymentuje, a oczyszczone ścieki wypływają z oczyszczalni poprzez koryto z przelewem pilastym. Taka technologia umożliwia stabilne efekty i ciągłą pracę bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Zalety oczyszczalni typu NV:

  • połączenie osadu czynnego ze złożem biologicznym zapewnia dużą stabilność pracy;
  • odporność na dobowe i weekendowe wahania ilości oraz składu dopływających ścieków;
  • szybki proces związany z uruchomieniem oczyszczalni i wytworzeniem właściwego poziomu osadu (nawet w 1 miesiąc od zaszczepienia);
  • możliwość posadowienia na głębokości do 1,2 m;
  • brak uciążliwości zapachowych związanych z pracą oczyszczalni;
  • brak skomplikowanych i kosztownych urządzeń;
  • wywóz osadu raz w roku;
  • zgodność z normą PN-EN 12566-3 na podstawie pełnych raportów z badań i możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

 

Dla proponowanych oczyszczalni istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi:http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Na dole powyższej strony znajduje się lista banków współpracujących z WFOŚiGW.

Warto też zapytać się o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Gminy.

 

Oczyszczalnia w technologii tarczowych złóż biologicznych typu BioDisc

Oczyszczalnia w technologii SBR typu one2clean

Oczyszczalnia bezprądowa ze złożem biofiltracyjnym typu ARGO