Oczyszczalnia w technologii SBR typu One2Clean

One2Clean jest oczyszczalnią produkowaną przez niemiecką firmę Otto Graf GmbH – największego w Europie producenta systemów oczyszczania ścieków oraz systemów zagospodarowania wody deszczowej.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków działa w technologii SBR one2clean polegającej na sekwencyjnym (cyklicznym) oczyszczaniu ścieków osadem czynnym w dwustrefowym zbiorniku oczyszczalni.

 

Osad czynny jest zawiesiną zawierająca mikroorganizmy (m.in. bakterie oraz pierwotniaki), zdolne do redukcji znajdujących się w ściekach zanieczyszczeń. Proces oczyszczania w systemie SBR odbywa się w kilkugodzinnych cyklach.

Ścieki poddawane są m.in intensywnemu napowietrzaniu strumieniem pęcherzyków powietrza wytwarzanych w sposób pneumatyczny wraz z następującym po nim etapem sedymentacji oraz klarowania oczyszczonych ścieków.

Opis procesu oczyszczania systemu one2clean

1. ZASADNICZE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW – ścieki napływające do zbiornika trafiają bezpośrednio do strefy biologicznej bez konieczności ich przepompowywania. Aeracja, która zachodzi w całym zbiorniku prowadzi do natychmiastowego uruchomienia procesów biologicznego oczyszczania.
 2. FAZA SPOCZYNKU – napowietrzanie jest przerywane przez jednostkę sterującą, wówczas osad czynny opada na dno (sedymentacja). Strefa czystej wody tworzy się w górnej części zbiornika (klarowanie).

 

   3. ODPROWADZENIE OCZYSZCZONEGO ŚCIEKU – czysta woda zostaje odprowadzona z systemu, a proces oczyszczania ponownie się rozpoczyna.

 

 

Zalety oczyszczalni one2clean:

  • 15 – letnia gwarancja producenta na bioreaktor oraz 3 – letnia na automatykę;
  • unikalna technologia napowietrzania ścieków zapobiegająca ich zagniwaniu, powstawaniu odorów oraz redukująca ilość osadu;
  • cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem LCD umożliwiający m.in. ustawienie wakacyjnego trybu pracy;
  • brak urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych pod napięciem we wnętrzu oczyszczalni;
  • przelew awaryjny na wypadek długich przerw w dostawie prądu;
  • usuwanie osadu nadmiernego raz w roku.

 

Innowacyjny, kompaktowy zbiornik oczyszczalni posiada wzmocnioną, odporną na działanie wysokiego poziomu wód gruntowych konstrukcję. Jest odporny na obciążenia, a zaawansowana technologia formowania wtryskowego gwarantuje najwyższą jakość oraz powtarzalność produktu.

Ekologiczna oczyszczalni one2clean posiada certyfikat CE, jest zgodna z normą PN EN 12566-3+A2:2013-10 – dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dofinansowania.

 

Oczyszczalnia w technologii osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego typu NV

Oczyszczalnia w technologii tarczowych złóż biologicznych typu BioDisc

Oczyszczalnia bezprądowa ze złożem biofiltracyjnym typu ARGO