Oczyszczalnia w technologii tarczowych złóż biologicznych typu BioDisc

 

Przydomowa w pełni biologiczna oczyszczalnia ścieków BioDisc pracująca w unikatowej technologii tarczowych złóż biologicznych.

Pierwsze oczyszczalnie BioDisc zostały wyprodukowane w Anglii w 1974 roku i od tego czasu są cały czas udoskonalane i dopasowywane do Państwa oczekiwań i potrzeb.

Ścieki wpływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cząsteczki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Następnie ściek bez frakcji stałej wpływa do pierwszej strefy biologicznej i tu na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczanie. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym.

System kubeczkowy gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacyjnych, cichej pracy a także braku nieprzyjemnych zapachów.

Zbiornik zbudowany jest z GRP, żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, jest to materiał odporny na agresywne środowisko, nienasiąkliwy oraz odporny na działanie sił gruntowych.

Każda oczyszczalnia BioDisc jest wyposażona w elektroniczny panel kontrolny z cyfrowym wyświetlaczem. Informuje on o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Diagnozuje takie problemy jak min. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awarię silnika.

Zalety oczyszczalni BioDisc:

  • wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
  • brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów
  • mała powierzchnia zabudowy;
  • cicha praca;
  • prosta konstrukcja;
  • niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50 W;
  • system detekcji awarii;
  • brak nieprzyjemnych zapachów
  • możliwość zamontowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonych.

Dzięki zastosowaniu kubeczkowego porcjowania ścieku urządzenie otrzymuje wysokie parametry oczyszczania, nawet przy zmiennym dopływie ścieków. Skuteczność oczyszczania potwierdzono badaniami, która jest zgodna z PN-EN:12566-3+A2:2013 i umożliwia ubieganie się o dofinansowanie w związku z budową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

 

Specyfikacja

Rozmiary BA BB
Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 6 12
Dzienna ilość ścieków (m3/d) 1,2 2,4
Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d) 0,36 0,72
Średnica całkowita/Szerokość (A) mm 1995 1995
Długość całkowita (B) (mm) 
Standardowa głębokość dopływu (C) (mm) 750* 750*
Standardowa głębokość odpływu (D) (mm) 835 835
Głębokość dopływu od dna (E) (mm)  1400 1400
Średnica rur (mm) 110/160 110/160
Okres przechowywania osadu (w przybliżeniu)  12 miesięcy 6 miesięcy
Zasilanie elektryczne  230 V 230 V
Moc silnika   50 W 50 W
Waga standardowego urządzenia (tony)   0,388 0,418

 

Oczyszczalnia w technologii osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego typu NV

Oczyszczalnia w technologii SBR typu one2clean

Oczyszczalnia bezprądowa ze złożem biofiltracyjnym typu ARGO